Naturlig hundmat vs artificiellt balanserad hundmat

Idag ökar välfärdssjukdomarna på våra hundar. Sjukdomar som immunologiska störningar där allergi och infektioner ingår. Diabetes, ämnesomsättningsstörningar, övervikt och hormonella problem, mag- och tarmsjukdomar samt olika typer av artrosproblem ökar stadigt.

Maten vi ger till våra hundar ska enligt fodertillverkarna vara den forskningen anser vara den absolut mest näringsriktiga och balanserade utifrån hundars specifika näringsbehov. Hundar är i grunden rovdjur och där ingår kött, animaliskt fett och köttben som näringskälla. Men i dagens torrfoder ingår nästan allt annat än kött. Vete, korn, majs, soja, linfrö, vitlök, örter, syntetiska proteiner, vegetabiliska proteiner/oljor i rå som i hydrolyserad form är vanliga ingredienser i fodren och mycket liten mängd av rovdjurskosten.
Hur påverkar det våra hundar?

 

Om vi tittar på människors kostvanor som idag består av pasta, snabbmat, vegetabiliska oljor, halvfabrikat och mycket liten del husmanskost som bara för ett tiotals år sedan var allas mat. I dagens mat är spannmål huvudingrediens där potatis och rotfrukter var det tidigare. Tofu och sojabiffar är många gånger vanligare i måltiderna istället för riktigt kött. På samma sätt gör man hundmat. Man tillför bland annat soja, vetegluten, linfrö, majsgluten, olika syntetiska hydrolyserade former och oljor från samma vegetabiliska ursprung och får då protein, kolhydrater och energi på samma gång. Tillsatser av kött och animaliskt fett behöver därför inte tillföras i några stora mängder. Proteinerna i vegetabiliska hydrolyserade råvaror har hög smältbarhet och hög koncentration av proteiner. Det gör att man kan fylla ut med ännu mera stärkelserika kolhydrater. Även färskt kött tillsätts för att hundarna ska få i sig något kött, men av det är 75 % vatten och hur mycket blir kvar av den fina tanken att förbättra maten med denna ingrediens? Två till fyra procent protein per kilo torrfoder blir kvar beroende på det färska köttets kvalitet.
Var kommer då resten av proteinerna ifrån?

 

Hunden behöver näring från kött! Där finns allt som är livsnödvändigt för hundens välbefinnande. Kött och inälvsmat/köttmjöl tillför fullvärdig näring till kroppens alla funktioner och det immunologiska systemet i form av de rätta aminosyrorna, de viktiga vitaminerna A och B12, mineralerna zink och järn, som bland annat bidrar till att bilda T och B celler. Animaliskt fett ger rätt energi och hjälper upptaget av de fettlösliga vitaminerna, det stimulerar bildandet av brosk och skelett och har ingen påverkan på insulinproduktionen. Köttben/köttbenmjöl ger hunden de byggstenar som skelett och leder behöver och har också viktiga komponenter i kroppens celler, nervsystem, hormoner, immunförsvar och är syra/bas reglerande för mage och tarm. Alla närings-komponenter finns redan rätt balanserade i kött. I vegetabilier (ex. spannmål, vitlök, örter, vegetabiliska oljor) saknas ämnen och finns ämnen som inte är bra för hunden; fytinsyra, antinutritionella ämnen, bakterier, stärkelse (socker) och felaktiga förhållanden mellan essentiella fettsyror.
Hur påverkar det hundens kropp?

 

Vegetabilier är inte fullvärdiga råvaror för en hund. De saknar eller har för lite av vissa essentiella proteiner, fettsyror, vitaminer och mineraler. Däremot finns det gott om stärkelse/sockerenergi. Immunförsvaret blir nedsatt när viktiga näringsämnen saknas eller när de finns i för liten eller fel mängd. Hunden blir mottagligare för sjukdomar och allergiska besvär. Glukos, socker, ökar riskerna för ämnesomsättningsstörningar som fetma och diabetes. Kroppen behöver ständigt producera insulin på grund av socker-intaget, men tillräckliga byggstenar till insulinproduktionen saknas i spannmål. Zink och kalk är mineraler som är nödvändiga för insulinproduktionen och de saknas helt i viss spannmål.
Mag- och tarmproblem ökar vid intag av spannmålsingredienser. Kroppen känner sig aldrig mätt, utan väntar hela tiden på fullvärdig näring och över-producerar då magsaft som kan resultera i mag- och tarmproblem. Fytinsyra, bakterier och antinutritionella ämnen i vete, korn, havre, majs, soja hämmar upptag av kalcium och andra mineraler. Vegetabiliska fetter försämrar broskuppbyggnaden i skelettet.

  • Detta drabbar hundar med led defekter extra hårt.
  • Immunologiska problem riskerar att öka.
  • Välfärssjukdomar har vi för att vi äter fel.

Varför skapa samma problem för hunden? Man efterstävar den optimala balansen i torrfoder. Men vilken balans är detta egentligen och vilka referenser har fodertillverkarna för att uppnå denna balans? Det alla eftersträvar är givetvis köttet, det animaliska fettet och köttbenens näringsinnehåll som är fullvärdigt och näringsmässigt helt komplett för hunden. Animaliska ingredienser är helt fullvärdigt i sin sammansättning och är redan naturligt balanserat mellan de olika aminosyror, fettsyror och de övriga näringsämnena. Det är därför köttprodukter får benämnas fullvärdiga råvaror. Används spannmål och andra vegetabiliska ingredienser måste man balansera råvarorna sinsemellan. Dessa råvaror är inte fullvärdiga och för att få näringsriktig fullvärdig hundmat krävs kunskap. Det är lätt att göra fel när man blandar råvaror som inte är fullvärdiga och hur bra blir näringsupptaget då egentligen?
I köttprodukter finns redan alla essentiella (livsnödvändiga) näringsämnen som hunden behöver. Aminosyror, fettsyror, mineraler och vitaminer är rätt sammansatta för att hunden vid behov ska kunna ta upp dessa och bilda viktig näring som behövs i livets olika stadier. Den hårda sanning är att alla fodertillverkare måste kompromisser.
Kött, animaliskt fett och ben eller vegetabiliska alternativ.
Vilken väg är den rätta?