EN LÅNG, KALL VINTER PÅVERKAR VÅRA HUNDAR

Din hund behöver energi i större utsträckning och den behöver mat med högre näringshalt för att kunna hålla sin kropps allmänkondition på topp.

På grund av kylan och fukten. Att ta på hunden ett täcke är givetvis bra och en nödvändighet i vissa fall men räcker inte alltid.

Vi människor har den stora förmånen att kunna ta på oss ordentligt med kläder för att skydda oss från kyla. Det är även mycket viktigt att vi under den kalla och mörka årstiden får energirik och näringsriktig kost eftersom vi inte kan ta tillvara solens nyttiga egenskaper som ger oss energi och det viktiga D-vitaminet. Soltimmarna är få och sällsynta. Detsamma gäller för våra hundar.

Det är viktigt att känna till att hunden äter endast för att tillgodogöra sig sitt energi- och näringsbehov. Men hunden får en fodermängd tilldelad sig och kan inte själv reglera tillförseln av näring vid behov. Det ställer större krav på oss, husse och matte. Vi måste lära oss se och förstå när hunden har behov av mer energi och näring.
På foderpåsen som vi har hemma finns en rekommenderad fodergiva som vi ger hunden varje dag, samma giva sommar som vinter. MEN det står inte att hundens energi och näringsbehov kan öka upp till 50 % beroende på hur vädret är och på vilka ingredienser som finns i fodret. Sjukdomar som urinproblem, öron-halsinfektioner, muskel och tass/ledskador, onormal fällning, försämrade pälssättning, mjällande hud, och att hunden magrar under vinter är vanligt. Många hundar blir trötta, håglösa och till och med deprimerade = problem som kan bero på att hunden inte får tillräckligt med näring och energi. Har din hund något eller flera av ovanstående problem rekommenderar jag:

  • Titta över din hunds foder. Är maten tillräckligt energi/näringsrik? Kommer energin från rätt råvara?
  • Öka fodermängden och i vissa fall tillsätt extra näring som animaliskt fett, vitaminer och mineraler under en tid.
  • Är du osäker fråga utbildade kostrådgivare kostrådgivare hos specialiserade fackhandlare och veterinärer. De hjälper Dig och Din hund.